Privaatbeleid

Ons sal nooit jou naam, e-posadres of posadres aan enige derde party verkoop, verhuur of gee nie. Ons sal jou e-posadres net gebruik om met jou oor bestellings of nuwe produkte (waarvoor jy spesifiek toestemming gegee het) te kommunikeer.

Let asseblief daarop dat indien jy registreer of ’n bestelling by ons plaas, sal ons jou versendingsbesonderhede en rekeningbesonderhede (nie jou kredietkaartbesonderhede nie) in ’n veilige diensverskaffer hou sodat jy dit kan gebruik wanneer jy weer by Bybel-Media aankope doen. Hierdie inligting word egter uitsluitlik gebruik vir die hantering van jou bestellings en vir jou gerief. Dit sal nooit verkoop, uitverhuur of aan ’n derde party gegee word nie.

Alle klanteinligting word gestoor in ’n gekodeerde databasis agter twee brandmure (firewalls).